Цитат мая сперед 250 рокы

09.05.2015 21:04

З нашої териториї походить мабуть иньший сьпіванник із XVIII в., що йо­го має о. Петрушевич і з якого він… цитує …цїкаву «Пѣснь свѣцку о Ляхахъ зъ Москалями», себ то про бійку росийського війська з поль­сь­ки­ми кон­фе­де­ра­та­ми в Станїславові 1764 р. …а тут наводжу її ще раз як характерне для нашої тери­то­риї сьвідоцтво про настрій Русинів супроти Поляків перед розбором Польщі.

Гей чи чувавъ хто о Ляховской славѣ,
котрой достали въ мѣстѣ Станѣславѣ:
якъ почали були мѣсто рабувати,
передъ Москалями мусѣли втѣкати.

Москалѣ из жарту почали стрѣляти,
а Ляхи зо страху почали вмирати.

выходятъ Ляхи, абы не пустити,
Москаловъ отъ мѣста не могли отбити.

Єденъ каже: біймо! десять: утѣкаймо!
а сто каже: всѣ ся Москаломъ поддаймо!
Били ся отъ раня ажъ мали до волѣ,
а въ вечеръ зостали въ Москаловъ въ неволѣ.
Любилисте Ляхи ѣсти курій, гусій много,
Сидѣтъ же въ неволѣ, не иджте нѣчого.
Такъ Москалѣ вмѣютъ Ляховъ частовати,
бы ся зарекли больше рабувати:
даютъ мало ѣсти, а ще меньше пити,
щоб ся зарекли больше бунтовъ чинити.

Не забуваймо, що сю віршу складав підданий Польської держави, в якій Москалї в ту пору господарювали per nefas, були простими наїздниками. А тим­ча­сом із вірші виходить, що Поляки грабують своє власне місто, а Москалї при­водять їх до порядку, карають їх за ворохобню. Як до дна мусїв польський ре­жім перевернути всї правні почутя у своїх підданих, коли на його ґрунтї могла вирости вірша з таким основним поглядом! І не можна сказати, щоб автор вірші був який сьвідомий москальофіл. Нї з чого сего не видно, але йому подобаєть ся оче­видно в Москалях той елємент дісціплїни, енерґії і порядку, якого не звик ба­чити в своїх найблизших зверхниках — Поляках.

Др. Іван Франко. Карпаторуське письменство XVII–XVIII віків.
У Львові, 1900. Стор. 18–19.