Статистика за рок 2014

02.01.2015 09:32

В року 2014 мали сьме 21203 навщѣвители з 68648 визитами, циже в просѣку денно 188 навщѣв.

На поровнаня в неполном року 2013 были 10460 навщѣвители.